Dossieres

Enlaces de interese.-
  • INFORME TÉCNICO DO ABASTECEMENTO DO SISTEMA DO ENCORO DE FORCADAS - PROPOSTAS DE ACTUACIÓN NO MARCO DO PLAN AUGA. | Acceder/Baixar.
  • DEPURACIÓN E VERTIDO DE FERROL. CRUZAMENTO E IMPULSIÓN DA MALATA - EMISARIO TERRESTRE A MALATA-EDAR DE CABO PRIORIÑO. | 3 DE XANEIRO DE 2.010  | Acceder/Baixar.
  • “A XESTIÓN DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO EN FERROLTERRA” – MAIO 2.009 | Acceder/Baixar.
  • PROXECTO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DOS MUNICIPIOS DE FERROL, NARÓN E NEDA DEPURACIÓN E VERTIDO DE FERROL. MAIO 2.009 (CHMS). | Acceder/Baixar.
  • XORNADAS SOBRE COSTES E XESTIÓN INTEGRADA DA AUGA NOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO – ENERO 2007  | Doc-1 - Acceder/Baixar.  | Doc-2  Acceder/Baixar.

__________