Taxas

Taxas de Abastecemento e Saneamento da Auga en Ferrol, reguladas nas seguintes ordenanzas fiscais .-

Ordenanza Fiscal nº15, Reguladora da taxa da rede de saneamento. BOP-245 26/12/2013 PDF
Ordenanza Fiscal nº 16, Reguladora da taxa pola subministración de auga potable. BOP-245 26/12/2013 PDF
Ordenanza Fiscal nº 17, Reguladora da taxa de depuración de augas residuais. (*) BOP-167 03/09/2014 PDF

(*) Suspendida por Acordo Plenario do 18 de setembro de 2015 e ratificada a suspensión por resolución xudicial, no Auto 00092/2016 do Xulgado Contencioso/Administrativo nº1 de Ferrol, rexeitando o Recurso da parte privada de Emafesa (Socamex-Urbaser), contra a decisión plenaria de suspender o cobro da taxa de depuración e outros relacionados.  | 7 páxinas formato pdf | Acceder/Baixar.
__________